نتیجه آزمون نظام مهندسی مهر 98 اعلام شد

نتیجه آزمون نظام مهندسی مهر 98 اعلام شد

نتیجه آزمون نظام مهندسی مهر 98 اعلام شد.

🔻حداکثر تاریخ ارسال اعتراضات کتبی تا 25 آذر

 مراجعه قبول شدگان شهرستان به سازمان نظام مهندسی استان برای تحویل مدارک برای صدور پروانه از تاریخ ٣ اسفند خواهد بود. 
استان تهران طبق اطلاعیه مندرج در سایت نظام مهندسی تهران
📌 مشاهده نتیجه آزمون: 👇
 

          " نتیجه آزمون "