روستایی با معماری خاص در یمن

روستایی با معماری خاص در یمن

پس از منتشر شدن عکس‌هایی از روستای زیبایی به نام الجزیل در یمن بسیاری از کاربر‌های اینترنتی تصور کردند این روستا محل و لوکیشنی است که در آن فیلم ارباب حلقه‌ها فیلمبرداری شده است. تمام اين روستا روی صخره‌ای بلند بنا شده كه در كنار يك رودخانه است. با توجه به ارتفاع اين صخره دايره‌ای شكل می‌توان گفت روستای ياد‌شده لبه يك پرتگاه 150متری بنا شده است.