طراحی و ساخت آپارتمان

لطفا فرم زیر را پر کرده تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم
captcha

طراحی نما :

در صنعت ساختمان سازی به سطح بیرونی یک ساختمان نما می گویند .طراحی نمای ساختمان به عنوان اولین عنصر تاثیرگذار بر مخاطب باید فکر شده و طبق مجموعه ای از اصول و قواعد طراحی باشد. طراحی نما نباید به طور مجرد و جداگانه انجام شود بلکه با تاثیر پذیری عواملی همچون : اقلیم منطقه ، هویت و پیشینه تاریخی ، قوانین شهرداری و شهرسازی و .... طراحی شود.

مشاهده بیشتر